Wellness

Spa

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE           THAI DRY MASSAGE            SWEDISH MASSAGE            DEEP TISSUE MASSAGE          

BALINESE THERAPY      COUPLE MASSAGE                         JET LAG CURE                       SPORTS MASSAGE               YURVEDIC POTLI MASSAGE        

FOOT MASSAGE            HEAD & SHOULDER MASSAGE      REFLEXOLOGY                      JACUZZI AND STEAM

Body Care

Hair & Beauty

Cut & Finishing

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE         

Colour

AROMATHERAPY 

Hair Spa

WAVES AND STRAIGHTENING

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE         

Skin Wellness

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE           THAI DRY MASSAGE

Bridal

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE           THAI DRY MASSAGE

Body Care Treatment

AROMATHERAPY           INTENSIVE THAI MASSAGE           THAI DRY MASSAGE